Kengūra
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2023“
Nuotolinis dalyvavimas